start

Het blijkt dat zowel bij hbo-opleidingen als bij universitaire opleidingen een (best aanzienlijk) deel van de studenten in feite onvoldoende taalvaardig is en eigenlijk niet zonder aanvullende scholing kan voldoen aan de eisen die de opleiding stelt. Wij willen die lacune op een efficiënte, eigentijdse manier zoveel mogelijk opvullen.

Bij steeds meer hbo- en universitaire opleidingen worden ‘instaptoetsen’ voor taal afgenomen. Veel studenten zien het behalen van een voldoende resultaat voor zo’n toets als ‘doel op zich’, maar fouten in spelling en taalgebruik in verslagen en werkstukken zullen je steeds worden aangerekend en dat kan leiden tot lagere waardering of zelfs afkeuring van werkstukken.

Wij hebben gekozen voor het aanbieden van ‘e-learning met helpdesk’. Een eigentijdse vorm van onderwijs, met heldere theorie, uitgebreide oefenstof en gerichte begeleiding.

Omdat vaak wordt verwezen naar de niveaus zoals aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2009):
De gebruikte toetsen zijn vaak op niveau 3F of 4F.
Het niveau van een afgestudeerde hbo of universiteit zou minimaal 4F moeten zijn.
Voor ons onderwijspakket is het streefniveau (ten minste) 4F.

Door de taaltoets (70 items) op deze site kun je in ongeveer 20 minuten een indruk krijgen van je kennis en taalvaardigheid Nederlands.

Ondanks een aanzienlijke investering in tijd voor ontwikkeling en onderhoud, naast periodieke onkosten, streven wij ernaar deze ondersteuning voor studenten goed betaalbaar te houden (onder andere door dankbaar gebruik te maken van ‘freeware’).

voorbehoud:

Ons aanbod is afgestemd op studenten met Nederlands als moedertaal en op studenten met een niet-Nederlandstalige achtergrond die het Nederlands als tweede taal (ongeveer) even goed beheersen. Wij kunnen helaas geen cursus of aparte uitgebreide ondersteuning NT2 aanbieden via e-learning (ondanks onze expertise en ervaring).

Voor vragen en opmerkingen kun je het contactformulier gebruiken.

laatst bijgewerkt: 31-1-’20

©  2019   Ronald Zwiers