start

professioneel online-onderwijs Nederlands,
met passende begeleiding op afstand

Je taalvaardigheid is je visitekaartje!

Het blijkt dat zowel bij hbo-opleidingen als bij universitaire opleidingen een (best aanzienlijk) deel van de studenten in feite onvoldoende taalvaardig is en eigenlijk niet zonder aanvullende scholing kan voldoen aan de eisen die de opleiding stelt. Wij willen die lacune op een efficiënte, eigentijdse manier zoveel mogelijk opvullen.

Bij steeds meer hbo- en universitaire opleidingen worden ‘instaptoetsen’ voor taal afgenomen. Veel studenten zien het behalen van een voldoende resultaat voor zo’n toets als ‘doel op zich’, maar fouten in spelling en taalgebruik in verslagen en werkstukken zullen je steeds worden aangerekend en dat kan leiden tot lagere waardering of zelfs afkeuring van werkstukken.

Door de taaltoets (70 items) op deze site kun je binnen 30 minuten een indruk krijgen van je kennis en taalvaardigheid Nederlands.

Wij hebben gekozen voor het aanbieden van ‘e-learning met helpdesk‘, een eigentijdse vorm van onderwijs, met heldere theorie, uitgebreide oefenstof en gerichte begeleiding.

Ronald Zwiers, leraar Nederlands:

De ervaring met de problematiek van de aansluiting van mbo, havo en vwo met het hoger onderwijs, was voor mij reden om voor taal / Nederlands een passend traject e-learning te ontwikkelen. Het is een eigen initiatief zonder winstdoel. Het tarief voor studenten is een éénmalige bijdrage in de diverse onkosten *.

volledig pakket, 8 maanden: € 19
volledig pakket, 12 maanden: € 24

aanmelden

 

Ervaar eens hoe comfortabel online-onderwijs kán zijn!

Omdat vaak nog steeds wordt verwezen naar de niveaus zoals aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2008):
De gebruikte toetsen voor de basisvaardigheden zijn voor hbo vaak op niveau 3F, maar vóór of bij de start van sommige hbo-opleidingen wordt soms al niveau 4F gevraagd.
Voor universitaire opleidingen zal dat vaak 4F zijn. 
Voor ons onderwijspakket is het streefniveau (ten minste) 4F.

Voor voorbereiding op de pabo vind je specifieke informatie op  pabo-taal.nl

Het aanbod voor e-learning voor andere doelgroepen:   Nederlands-online.nl

voorbehoud:

Ons aanbod is afgestemd op studenten met Nederlands als moedertaal en op studenten met een niet-Nederlandstalige achtergrond die het Nederlands als tweede taal (ongeveer) even goed beheersen. Wij kunnen helaas geen cursus of aparte uitgebreide ondersteuning NT2 aanbieden via e-learning (ondanks onze expertise en ervaring).

* Als je niet aantoonbaar (aankomend) student bent, hebben wij een ander aanbod.

Voor vragen en opmerkingen kun je het contactformulier gebruiken.

laatst bijgewerkt: 17-4-’21

©  2020   Ronald Zwiers