e-learning plus

eigentijds studeren via e-learning met helpdesk

 • ter voorbereiding op taaltoetsen in het hoger onderwijs (niveau 3F en 4F)
 • voor een goede taalkundige verzorging van verslagen en werkstukken

Voor de pabo hebben we een apart pakket: zie pabo-taal.nl 

Wat is het startniveau? Dat is eigenlijk brugklas. Alle benodigde kennis wordt vanaf een elementair niveau behandeld. Zo kun je ook oude kennis gemakkelijk snel opfrissen.

volledig pakket met helpdeskservice

 • spelling (met extra oefeningen voor de werkwoordsspelling)
 • gebruik van leestekens
 • grammatica (zinsdelen, woordsoorten en zinsstructuur)
 • ‘formuleren’: o.a. woordkeus, stijl en zinsbouw
 • schrijfvaardigheid: aanwijzingen voor teksten, werkstukken en verslagen

theorie vergelijkbaar met ca. 95 pagina’s A4
1850 toets- en oefenvragen

8 maanden gebruik, inclusief helpdeskservice: €  19,- * 
vooral voor studenten die zich op vrij korte termijn willen voorbereiden
(voor alle duidelijkheid: éénmalig €  19 voor 6 maanden gebruik: e-learning + helpdesk)

12 maanden gebruik, inclusief helpdeskservice: €  24,- *
vooral voor aankomende studenten die de voorbereiding willen spreiden

kortingtarief uitsluitend voor studenten: gebruik je e-mailadres bij je opleiding of stuur een foto van je collegekaart of bewijs van aanmelding of inschrijving.

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog een vraag? Gebruik dan het contactformulier.

E-learning: studeren waar en wanneer jij wilt, in jouw eigen tempo!

 • Je hoeft niet op een bepaalde tijd op een bepaalde plaats aanwezig te zijn.
  (geen reistijd en betere afstemming op andere bezigheden)
 • Je hoeft niet een ‘gemiddeld’ tempo te volgen: je kunt je eigen tempo kiezen.
 • Je kunt wel vragen stellen.
 • Je kunt wel extra hulp krijgen.

Diverse sites bieden (alleen) oefening voor een toets, maar wij bieden je onderwijs:

 • heldere theorie
 • bij de oefenstof doeltreffende feedback met nauwkeurige verwijzing naar de theorie
 • een helpdeskservice:
  in eerste instantie via een contactformulier op de site,
  met minimaal 330 dagen per jaar passende hulp binnen 12 uur.
  Je kunt daarbij ook aangeven dat je graag gebeld wilt worden voor nadere uitleg.
 • zo nodig bieden we je nog extra oefeningen met monitoring van fouten en persoonlijke hulp

Bij de samenstelling is onder andere gebruik gemaakt van ruim 15 jaar ervaring met aankomende en eerste- en tweedejaarsstudenten pabo, een opleiding waarbij extra hoge eisen aan taalbeheersing worden gesteld. Reacties van studenten op het materiaal : “Het is zo dúidelijk!” (soms na ervaringen met diverse veel gebruikte studieboeken).

De ‘demo-toets’ op deze site geeft je in 20 minuten een indruk van jouw kennis en vaardigheden!

Ons aanbod is uiteraard uitsluitend bestemd voor individueel eigen gebruik.

Voorbehoud:
Dit pakket e-learning is afgestemd op studenten met Nederlands als moedertaal en op studenten met een niet-Nederlandstalige achtergrond die het Nederlands als tweede taal (ongeveer) even goed beheersen. Bijvoorbeeld enkel het behaald hebben van het staatsexamen NT2 programma II blijkt daarbij in de praktijk niet voldoende.

Ronald Zwiers, taaltraining en -coaching  ♦  algemene informatie: taalverzorging.nl