auteur

Ronald Zwiers

 • studie Nederlandse taal- en letterkunde Universiteit van Amsterdam
 • eerstegraadsbevoegdheid (de hoogste onderwijsbevoegdheid) Nederlandse taal en letterkunde
 • vele jaren ervaring als ontwikkelaar en docent van modules en cursussen Nederlands als eerste en tweede taal aan een pabo in Rotterdam, mede in een veeljarig landelijk samenwerkingsverband
 • begin jaren 90, na een opleiding ‘informatica’ / ICT, start met eigen courseware als onderdeel van het onderwijsaanbod
 • participatie in projecten van Cito en Universiteit van Tilburg voor de constructie van taaltoetsen en een project van Universiteit van Amsterdam voor de ontwikkeling en afname van taalassessments
 • artikelen in landelijke dagbladen en vakliteratuur onder andere over de (tien jaar lang verplichte) landelijke taaltoets voor eerstejaarsstudenten pabo en over taalbeleid voor de pabo
 • ontwikkeling van zomercursussen voor aankomende studenten pabo (waarbij extra ondersteuning via internet voor veel studenten een zeer welkom hulpmiddel bleek)
 • ontwikkeling van taaltoetsen voor diverse hbo-opleidingen en voor de nascholing van leraren basisonderwijs
 • diverse activiteiten voor deskundigheidsbevordering taalvaardigheid voor vakdocenten hbo
 • van 2011 tot 2014 lid van het oprichtingsbestuur van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs (een initiatief van docenten in het hoger onderwijs, financieel gesteund door o.a. de Nederlandse Taalunie)
 • 2007-2013 achtereenvolgens lid en voorzitter van een examencommissie van een pabo
 • vanaf 2014 freelancedocent, adviseur taalbeleid en ontwikkelaar e-learning
 • specialisme: toetsing van taalvaardigheid en e-learning Nederlands