privacy

beleid privacy en beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van je gegevens uiteraard serieus en wij nemen voortdurend zoveel mogelijk passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, o.a. door gebruik van de de meest recente updates van applicaties en software voor beveiliging.

De ingevulde gegevens voor contact en aanvraag zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor het via deze site aangeboden onderwijs en zullen nooit aan derden worden verstrekt. De gegevens worden binnen twee maanden na de aanvraag of na afloop van de overeengekomen termijn voor scholing gewist (of zoveel eerder als de besteller vraagt).

De inhoud van berichten in het kader van mailwisseling of informatie door telefonisch contact of gegevens door monitoring van resultaten binnen het onderwijsproces zullen niet aan derden worden bekendgemaakt en zullen binnen twee maanden na afloop van de overeengekomen termijn voor scholing worden gewist (of zoveel eerder als de besteller vraagt).

Voor contact daarover kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier op deze site.